Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστική εταιρεία

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με την ΚΥΑ της 6/5/20, γίνεται χειρισμός σε θέματα: Υποχρέωσης κάλυψης άδειας ειδικού σκοπού και ασφαλιστικών εισφορών, Προσδιορισμού του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της άδειας ειδικού σκοπού, Διαδικασίας πληρωμής της άδειας ειδικού σκοπού, και σε Αχρεωστήτως καταβληθέντα-αναδρομικότητα και συμψηφισμός πληρωμών.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ της 6/5/2020, με θέμα “Προσδιορισμός του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους της άδειας ειδικού σκοπού και διαδικασία πληρωμής της”.

Για να δείτε την ΚΥΑ, πατήστε εδώ.