Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η ΠΝΠ «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», η οποία πέραν των άλλων ρυθμίζει τα παρακάτω :

  • Αναστολή καταβολής Φ.Π.Α. υπό προϋποθέσεις
  • Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων
  • Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών
  • Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας
  • Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις
  • Αναβολή συνεδριάσεων υγειονομικών επιτροπών ΚΕ.Π.Α.- Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης
  • Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΠΝΠ με θέμα «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/11-3-2020.

Για να δείτε την ΠΝΠ, πατήστε εδώ