Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικα – Ο λόγος μας  

Οι δαπάνες που θα πραγματοποιηθούν για τη λήψη υπηρεσιών που σχετίζονται με την αναβάθμιση κτιρίων, εφόσον εξοφληθούν μέσω τράπεζας, μειώνουν σε ποσοστό 40% του ύψους τους τον φόρο εισοδήματος των φυσικών προσώπων που τις κατέβαλαν.  
Η έκπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τις 16.000,00 ευρώ και κατανέμεται σε 4 έτη.

Τα ως άνω ισχύουν από 1/1/2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το άρθρο 16 του ν. 4646/2019.

Για να δείτε το άρθρο 16 του νόμου 4646/2019, στο οποίο έχουμε υπογραμμίσει τα βασικά σημεία, πατήστε εδώ.