Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Ανακοινώθηκε νέα δέσμη μέτρων, τα οποία θα ισχύσουν εντός της Περιφέρειας Αττικής κατά το χρονικό διάστημα από τις 26 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 5.00 π.μ. έως και τις 4 Οκτωβρίου 2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με Αριθμ. Δ1α/ΓΠ. οικ. 59626, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ B’4134/25.09.2020, με θέμα «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊού COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής.».

Για να δείτε το ΦΕΚ B’4134/2020, πατήστε εδώ.