Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκαν τα νέα μέτρα που θα ισχύσουν τον Νοέμβριο, ανάμεσά τους και η αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων με συγκεκριμένους ΚΑΔ.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/2.11.2020, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 4829/02-11-2020.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 4829 πατήστε εδώ.