Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες αναλυτικα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για την έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων σε τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο, χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. οικ. 15241, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1355/6-4-2021 με θέμα ”Έκτακτη αποζημίωση εποχικά εργαζομένων του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου χωρίς δικαίωμα υποχρεωτικής επαναπρόσληψης για τους μήνες Ιανουάριο – Φεβρουάριο 2021”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β΄ 1355/6-4-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων