Φορολογικά - Λοιπά

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία και τις ανακοινώσεις των αρμόδιων φορέων για την κυκλοφορία των πολιτών κατά την περίοδο απαγόρευσης κυκλοφορίας, ορίζονται δύο έντυπα, όπως αυτά αναρτήθηκαν στο site https://forma.gov.gr/.

Βεβαίωση κίνησης τύπου Α

Η βεβαίωση αυτή, αφορά τις μετακινήσεις των εργαζόμενων, συμπληρώνεται μια φορά και παρέχεται με προσωπική ευθύνη του υπογράφοντος από τον εργοδότη ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση νομικού προσώπου ή, σε περίπτωση ελεύθερου επαγγελματία ή αυτοαπασχολούμενου, από τον ίδιο.

Περιλαμβάνει το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο εργασίας του εργαζόμενου, καθώς και το ωράριο προσέλευσης και αποχώρησής του.

Ο εργαζόμενος τη φέρει υποχρεωτικά μαζί του κατά τις μετακινήσεις του προς και από την εργασία του.

Ομοίως την βεβαίωση αυτή την συμπληρώνει και την υπογράφει για λογαριασμό του, ο εργοδότης, ο ελεύθερος επαγγελματίας ή ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Παρατήρησή μας : Προτείνουμε πέρα από την υπογραφή η ως άνω βεβαίωση να φέρει και σφραγίδα της επιχείρησης.

Για να δείτε την Βεβαίωση τύπου Α, πατήστε εδώ.

Βεβαίωση κίνησης τύπου Β

Για τις υπόλοιπες περιπτώσεις, όπως για παράδειγμα μετάβαση σε σούπερ μάρκετ, φαρμακείο, τράπεζα, κλπ και για κάθε μεμονωμένη κίνηση οι πολίτες πρέπει να συμπληρώνουν κάθε φορά τη βεβαίωση τύπου Β με το ονοματεπώνυμο, τον τόπο κατοικίας και τον τόπο προορισμού του πολίτη, καθώς και τον συγκεκριμένο λόγο της προσωπικής τους μετακίνησης.

Την βεβαίωση αυτή πρέπει να την φέρουν μαζί τους καθ’ όλη τη διάρκεια πραγματοποίησης προσωπικής τους ανάγκης.

Για να δείτε την Βεβαίωση τύπου Β, πατήστε εδώ.