Τα νέα μας

Στις 11 Ιουνίου 2020 η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ κλείνει τα 27 έτη ύπαρξής της.

Σας ευχαριστούμε για την συνδρομή σας σε αυτή μας την πορεία και σας το ανταποδίδουμε.

Για το λόγο αυτό :

Παρέχουμε έκπτωση 27% σε κάθε πρόσθετη εργασία που θα μας ανατεθεί, από το υπάρχον πελατολόγιο, εντός του Ιουνίου 2020.

Επίσης, παρέχουμε έκπτωση 27% για το πρώτο μήνα συνεργασίας, στους νέους πελάτες, που θα ζητήσουν «Οικονομική Προσφορά Συνεργασίας», εντός του Ιουνίου 2020.

Προϋπόθεση των ως άνω, είναι η ανάθεση «Πρόσθετης εργασίας» ή η καταγραφή ενδιαφέροντος για κατάθεση «Οικονομική Προσφορά Συνεργασίας», να μας κατατεθούν μέσω «Φόρμας Επικοινωνίας» του site.