Εργατικά - ΑσφαλιστικάΤεχνολογιστική | λογιστικη εταιρειων

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σύμφωνα με απόφαση του Υπ. Εργασίας, από 1/1/2022 ο κατώτατος μισθός διαμορφώνεται ως εξής:

α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα εξακόσια εξήντα τρία ευρώ (663,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα είκοσι εννέα ευρώ και εξήντα δύο λεπτά (29,62 €).

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Αριθμ. 107675, της 27/12/2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 6263/27-12-2021, με θέμα “Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 6263/27-12-2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων