Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστες αθηνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η τροποποίηση της κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00».

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Δ1α/Γ.Π.οικ. 71179/12.11.2021, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 5277/12-11-2021, με θέμα “Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 69136/4.11.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας, για το διάστημα από το Σάββατο, 6 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 22 Νοεμβρίου 2021 και ώρα 6:00» (8’5138)″.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5277/12-11-2021, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων