Φορολογικά - Λοιπάλογιστικη εταιρεια | / λογιστικη υποστηριξη ικε

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με δύο νέες αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών τροποποιούνται οι αρχικές αποφάσεις (ΓΔΟΥ 218/15-9-2020 , ΓΔΟΥ 219/15-9-2020) ως προς τις προϋποθέσεις επιστροφής του 60% της ενίσχυσης .

Κατόπιν τούτου στα σχετικά άρθρα που καταγράφουν τις προϋποθέσεις για την επιστροφή της ενίσχυσης, ως προς την προϋπόθεση που ισχύει για την διατήρηση του αριθμού των εργαζομένων για ένα χρόνο σε επιχειρήσεις που απασχολούν περισσότερους από 20 άτομα, έτσι ώστε να επιστρέψουν το 60% της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, καταγράφετε ότι, από τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολούσαν οι επιχειρήσεις κατά την 31η Μαρτίου για την 1η επιστρεπτέα ή την 1η Ιουνίου 2020 για την 2η επιστρεπτέα, εξαιρούνται οι λύσεις συμβάσεων ένεκα συνταξιοδότησης ή θανάτου, οι λύσεις συμβάσεων εργασίας ορισμένου χρόνου και οι οικειοθελείς παραιτήσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από τις αποφάσεις του Υπ. Οικονομικών ΓΔΟΥ 218 της 15/9/2020, με θέμα “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 94/2.5.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19» (Β’ 1645)” και από τη ΓΔΟΥ 219 της 15-9-2020, με θέμα “Τροποποίηση της υπό στοιχεία ΓΔΟΥ 148/3.7.2020 απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Διαδικασία και προϋποθέσεις χορήγησης ενίσχυσης με τη μορφή επιστρεπτέας προκαταβολής σε επιχειρήσεις που επλήγησαν οικονομικά λόγω της εμφάνισης και διάδοσης της νόσου του κορωνοϊού COVID-19, κατά τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο 2020» (Β’ 2729)”.

Για να δείτε τη ΓΔΟΥ 218/15-9-2020, πατήστε εδώ.

Για να δείτε τη ΓΔΟΥ 219/15-9-2020, πατήστε εδώ.