Φ.Π.Α.λογιστικο γραφειο | λογιστικα γραφεια αθηνα κεντρο

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ – Ο ΛΟΓΟΣ ΜΑΣ:

Κοινοποιήθηκε από την ΑΑΔΕ η εγκύκλιος Ε.2002/2024, η οποία μεταξύ των άλλων επιφέρει τις παρακάτω αλλαγές:

α) με την παρ. 1, εφαρμόζεται συντελεστής ΦΠΑ μηδέν (0%) στα εμβόλια για τον Covid-19. Πιο συγκεκριμένα παρατείνεται η εφαρμογή του συντελεστή ΦΠΑ μηδέν (0%), για τα εμβόλια της ΔΚ ΕΧ 3002 κατά του κορωνοϊού COVID-19, που έχουν εγκριθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ή από τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (άρθρο 21 του Κώδικα Φ.Π.Α., ν. 2859/2000).

β) με την παρ. 2, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%) στα φίλτρα και στις γραμμές αιμοκάθαρσης, αιμοδιήθησης, αιμοδιαδιήθησης και πλασμαφαίρεσης της ΔΚ ΕΧ 9018 (παρ. 47 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., ν. 2859/2000).

γ) με την παρ. 4, εφαρμόζεται, μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ δεκατρία τοις εκατό (13%) στην εισαγωγή αντικειμένων τέχνης, συλλόγων ή αρχαιοτήτων των ΔΚ 9701, 9702, 9703, 9704, 9705 και 9706 και την παράδοση αντικειμένων καλλιτεχνικής αξίας (παρ. 52 & 53 του Κεφαλαίου Α του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., ν. 2859/2000).

δ) με την παρ. 5, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι τοις εκατό (6%), στους απινιδωτές της ΔΚ ΕΧ 9018 (παρ. 54 του Κεφαλαίου Α’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α., ν. 2859/2000)

ε) με την παρ. 11, εφαρμόζεται μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ έξι (6%), στα μέσα ατομικής προστασίας και υγιεινής (μάσκες προστασίας και γάντια για την ιατρική) των ΔΚ ΕΧ 3926, ΕΧ4015, ΕΧ 4818, ΕΧ 6307, στο σαπούνι και άλλα παρασκευάσματα για την ατομική υγιεινή των ΔΚ ΕΧ 3401 και ΕΧ 3402, στα αντισηπτικά διαλύματα, αντισηπτικά μαντιλάκια και άλλα αντισηπτικά παρασκευάσματα των ΔΚ 3307 ΕΧ, ΔΚ ΕΧ 3401, ΔΚ ΕΧ 2828, ΔΚ ΕΧ 3402, ΔΚ ΕΧ 3808 και ΕΧ 3824, στην αιθυλική αλκοόλη μετουσιωμένη της ΔΚ ΕΧ 2207 η οποία προορίζεται ως πρώτη ύλη για την παραγωγή αντισηπτικών και την καθαρή αιθυλική αλκοόλη μη μετουσιωμένη γεωργικής προέλευσης με αλκοολικό τίτλο 95% της ΔΚ ΕΧ2207, η οποία διατίθεται εμφιαλωμένη στη λιανική πώληση, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 8 του ν. 2969/2001 (ΑΖ 281) (παρ. 50 του Κεφαλαίου Α’του Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α. – ν. 2859/2000).

ζ) Παρατείνεται, η υπαγωγή στον μειωμένο συντέλεση ΦΠΑ δεκατρία (13%) μόνο για τον καφέ, το κακάο, το τσάι, το χαμομήλι, λοιπά αφεψήματα της ΔΚ ΕΧ 2202, μέχρι και την 30ή.06.2024.

Για τις επιχειρήσεις εστίασης, ισχύουν τα παρακάτω:

Έως 31.12.2023 στη διάθεση μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ (13%), σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4690/2020, ενώ, από 1.1.2024 και εφεξής στη διάθεση αλκοολούχων και μη αλκοολούχων ποτών, χυμών και ροφημάτων εφαρμόζεται ο κανονικός συντελεστής ΦΠΑ (24%) με εξαίρεση τη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων στην διάθεση των οποίων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 13% έως την 30ή.6.2024.

Επισημαίνεται ότι από τα ανωτέρω προκύπτει ότι σε ότι αφορά στα αλκοολούχα και μη ποτά, χυμούς και ροφήματα, από 1.1.2024 οι επιτόπιες καταναλώσεις τους υπάγονται στον κανονικό συντελεστή Φ.Π.Α. 24%, όπως και οι παραδόσεις σε «πακέτο» των αλκοολούχων ποτών, ενώ η παράδοση σε «πακέτο» των μη αλκοολούχων ποτών, χυμών, τυποποιημένων και μη και ροφημάτων, υπάγεται στον μειωμένο συντελεστή Φ.Π.Α. 13%. Ωστόσο, στη διάθεση καφέ, κακάο, τσαγιού, χαμομηλιού και λοιπών αφεψημάτων εφαρμόζεται ο μειωμένος συντελεστής Φ.Π.Α. 13% έως και την 30ή.6.2024, ανεξάρτητα εάν αυτά καταναλώνονται επιτοπίως ή παραδίδονται σε «πακέτο».

Ως εκ τούτου, οι επιχειρήσεις εστίασης θα πρέπει να χρεώνουν διακριτά τα είδη αυτά βάσει του συντελεστή Φ.Π.Α. στον οποίο υπάγονται.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγισή μας:

Για να δείτε την απόφαση Ε2002/2024 της ΑΑΔΕ, με θέμα : «Κοινοποίηση των διατάξεων των άρθρων 45 και 53 του ν. 5073/2023 (Α’ 204) αναφορικά με τον φόρο κατανάλωσης σε ηλεκτρικά θερμαινόμενα προϊόντα χωρίς καπνό και την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φ.Π.Α. σε αγαθά και υπηρεσίες, αντίστοιχα, του άρθρου 102 του ν. 5079/2023 ( Α’ 215) αναφορικά με την εφαρμογή μειωμένου συντελεστή Φόρου Προστιθέμενης Αξίας στα μη αλκοολούχα ποτά και τη μεταβατική διατήρηση συντελεστών Φ.Π.Α. καθώς και παροχή οδηγιών για την εφαρμογή τους» , πατήστε εδώ

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων