Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο |

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Με απόφαση του Υπ. Εργασίας, διαχωρίστηκε το πλαίσιο της παράτασης των ασφαλιστικών εισφορών μηνός Μαρτίου για τους αυτοαπασχολούμενους, τους αγρότες και τους ελ. επαγγελματίες. Επίσης βάσει της νέας απόφασης, οι δικαιούχοι της παράτασης των ασφαλιστικών εισφορών Μηνός Μαρτίου καθορίζονται βάσει ΚΑΔ.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. Δ.15/Δ’/οικ.18269/584, της 3/6/2020, με θέμα “Καθορισμός λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου όγδοου της από 20.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 68′), όπως ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου της διασποράς του κορωνοϊού Covid – 19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης”.

Για να δείτε την απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.18269/584/2020, πατήστε εδώ.