Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | τι πρεπει να ξερει ενας λογιστης

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Στην απόφαση αυτή καταγράφονται ενδεικτικές περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας προσώπων διοίκησης εταιρίας, δηλαδή πρόεδροι, διευθυντές, γενικοί διευθυντές, διαχειριστές, διευθύνοντες σύμβουλοι, εντεταλμένοι στη διοίκηση κλπ. της παρ. 1, άρθρου 50 του νόμου 4174/2013.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α. 1082, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1487/13-4-2021 με θέμα ”Περιπτώσεις έλλειψης υπαιτιότητας για τη μη στοιχειοθέτηση της αλληλέγγυας ευθύνης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του ν. 4174/2013”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1487/13-4-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων