Ανεξαρτήτως, του τόπου κατοικίας σας ή της Δ.Ο.Υ. που υπάγεστε, μπορείτε να μας αναθέσετε την συμπλήρωση και υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματός σας, ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα :

  1. Επικοινωνήστε μαζί μας τηλεφωνικά στο 210-8651701 ή μέσω email στο info@texnologistiki.com, προκειμένου να μας ενημερώσετε για τα δεδομένα της φορολογικής σας δήλωσης (π.χ. μισθωτός, με ενοικιαζόμενη κύρια κατοικία, έσοδα από ενοίκια ενός ακινήτου, κλπ).
  2. Άμεσα, θα λάβετε γνώση για την αμοιβή μας που αναλογεί.
  3. Κατόπιν, μας κοινοποιείτε αντίγραφα των δικαιολογητικών για την συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης. Σε περίπτωση που συνεργάζεστε μαζί μας για πρώτη φορά, θα πρέπει να μας κοινοποιηθούν και οι κωδικοί taxis. Η κοινοποίηση των δικαιολογητικών μπορεί να γίνει με : α) email , β) fax , γ) courier, ή δ) με επίσκεψή σας, στα γραφεία μας.
  4. Εντός τριών εργάσιμων ημερών, από την ημέρα που θα λάβουμε το σύνολο των δικαιολογητικών, θα ολοκληρώσουμε την δήλωση. Πριν την υποβολή της θα επικοινωνήσουμε μαζί σας, θα σας ενημερώσουμε για τα δεδομένα που καταγράψαμε στη φορολογικής σας δήλωση, καθώς και τον φόρο που αναλογεί.
  5. Τέλος υποβάλουμε την φορολογική σας δήλωση και σας στέλνουμε αντίγραφό της, καθώς και εκκαθαριστικό σημείωμα.

Παρατηρήσεις :

  • Η αμοιβή που θα σας κοινοποιηθεί, περιλαμβάνει και τον αναλογούν ΦΠΑ.
  • Με την ολοκλήρωση των εργασιών, θα εκδοθεί από μέρους μας και θα λάβετε την σχετική απόδειξη παροχής υπηρεσιών.

Τα ως άνω αφορούν δηλώσεις φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων – ιδιωτών. Σε περίπτωση που έχετε επιχείρηση και σας ενδιαφέρει να αναλάβουμε την τήρηση των λογιστικών της βιβλίων ή εποπτεία του λογιστηρίου της, πατήστε εδώ.