Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Αναρτήθηκαν στον ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια με τις εισφορές μη μισθωτών μηνός Ιουνίου 2020.
Η εμπρόθεσμη πληρωμή τους μπορεί να γίνει τις 20 Αυγούστου.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από Ανακοίνωση του ΕΦΚΑ, της 4/8/2020.

Ανακοίνωση
Αθήνα, 04/08/2020

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών του μηνός Ιουνίου 2020 για 1.213.257 ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Πέμπτη 20 Αυγούστου 2020.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Ε.Φ.Κ.Α