Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | επιχειρήσεις

Ολοκληρώθηκε από το Υπ. Οικονομικών η ανάρτηση των εκκαθαριστικών για τον ΕΝΦΙΑ 2022.

Ο φορολογούμενος μπορεί να δει την οφειλή που προκύπτει και στην προσωποποιημένη πληροφόρηση.

Η εμπρόθεσμη πληρωμή του μπορεί να γίνει εφάπαξ έως 31/5/2022 , είτε σε 10 μηνιαίες δόσεις, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΕ ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Δόση Προθεσμία
1. 31.05.2022
2. 30.06.2022
3. 29.07.2022
4. 31.08.2022
5. 30.09.2022
6. 31.10.2022
7. 30.11.2022
8. 30.12.2022
9. 31.01.2023
10. 28.02.2023

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων