Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | τι πρεπει να ξερει ενας λογιστης

Από την Διοίκηση του ΕΦΚΑ, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Αθήνα, 24 Φεβρουαρίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανάρτηση ειδοποιητηρίων ασφαλιστικών εισφορών Ιανουαρίου 2022 Μη Μισθωτών

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Ιανουαρίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την 28η Φεβρουαρίου 2022.

Την ίδια ημερομηνία θα πραγματοποιηθεί η καταβολή της εισφοράς μέσω άμεσης χρέωσης τραπεζικού λογαριασμού (πάγια εντολή).

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων