Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ, η οποία ενημερώνει τους ασφαλισμένους του τέως ΕΤΑΑ-ΤΣΜΕΔΕ ότι αναρτήθηκαν τα ειδοποιητήρια αναδρομικών διαφορών Β΄ εξαμήνου 2015 (Ν. 3986/2011) ενεργών και ανενεργών ασφαλισμένων σύμφωνα με την υπ΄ αρ. 398/18.05.2016 απόφαση του ΔΣ- ΕΤΑΑ.

τήρηση βιβλίων ΙΚΕ