Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Για το θέμα αυτό ενημερώνουμε τα παρακάτω :

Α. Αναβάθμιση Ταμειακών μηχανών & Μηχανισμού Σήμανσης.

Σύμφωνα με την ΠΟΛ 1166/2018 και την Α.1024/2020, έως και τις 31/7/2020 στις Ταμειακές Μηχανές και στους φορολογικούς Μηχανισμούς που πληρούν τις προδιαγραφές να είναι σε ισχύ, θα πρέπει να γίνει αναβάθμιση των firmware, προκειμένου να είναι σε θέση να διαβιβάζουν τα απαιτούμενα στοιχεία στην πλατφόρμα mydata (taxis).

Η υποχρέωση αυτή απορρέει από την εφαρμογή των ηλεκτρονικών βιβλίων, τιμολογίων.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να καλέσετε τον τεχνικό των ως άνω (ΦΗΜ, ΕΑΔΦΣ) σε  επίσκεψη στον χώρο σας, προκειμένου να ελέγξει αν η ΦΗΜ ή ο ΕΑΔΦΣΣ που χρησιμοποιείτε πληροί τις τεχνικές προδιαγραφές ή πρέπει να κάνει την απαιτούμενη  αναβάθμιση τους.

Β.  Απόσυρση Ταμειακών Μηχανών

Σύμφωνα με την  Α. 1011/24-1-2020, αν μια επιχείρηση κάνει χρήση σε Ταμειακή Μηχανή που καταγράφεται  στη συγκεκριμένη απόφαση έως και την 31/7/2020 θα πρέπει να την έχει αντικαταστήσει με νέα η οποία να πληροί τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.

Για το λόγο αυτό, θα πρέπει ΑΜΕΣΑ να ελέγξετε τον τύπο της ταμειακής σας μηχανής και αν αυτή είναι στη λίστα και πρέπει να αντικατασταθεί α) να καλέσετε τεχνικό για να κάνει ανάγνωση της παλιάς και β) να την αντικαταστήσετε με καινούργια.

Προσοχή: Οι ως άνω ενέργειες κοινοποιούνται στο taxis.