Τα νέα μας

Ενημερώνουμε το πελατολόγιό μας, ότι η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ενισχύθηκε στο πλαίσιο της Δράσης “Επιχορήγηση Επιχειρήσεων Λογιστών – Φοροτεχνικών”, που έχει ως στόχο την στήριξη Αυτοαπασχολούμενων Λογιστών – Φοροτεχνικών, καθώς και Νομικών Προσώπων παροχής λογιστικών και φοροτεχνικών υπηρεσιών.

Η Δράση ενισχύει την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών των επιχειρήσεων προκειμένου να παρέχουν απρόσκοπτα τις υπηρεσίες τους και να υποστηρίξουν την επιχειρηματική κοινότητα, τη δημόσια Διοίκηση, αλλά και τους πολίτες, ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες συνθήκες που η πανδημία (COVID 19) δημιούργησε.