Αναπροσαρμογή Μισθωμάτων

Σας καταθέτουμε, ανά μήνα, τον συντελεστή – ποσοστό Αναπροσαρμογής Μισθωμάτων έτους 2020, καθώς και τον Τιμάριθμο του αντίστοιχου μήνα.
Τα στοιχεία τα αντλήσαμε από την ιστοσελίδα της ΕΣΥΕ (www.statistics.gr).

Πληροφοριακά αναφέρουμε ότι σχετική πληροφόρηση μπορείτε να έχετε και από την αυτόματη τηλεφωνική γραμμή της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής στο τηλέφωνο 210-4852142.

Για να δείτε τον πίνακα με τους συντελεστές, πατήστε εδώ .