Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικό γραφείο Άθήνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Οκτωβρίου 2020 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία πληρωμής την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020.

Επίσης παρατείνεται η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης εκκαθάρισης ασφαλιστικών εισφορών έτους 2019 και των νέων δόσεων εκκαθάρισης ετών 2017 και 2018, έως την 31.3.2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Για να δείτε αναλυτικά την ανακοίνωση του e-ΕΦΚΑ πατήστε εδώ.