Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικές υπηρεσίες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ αναρτήθηκαν τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ) για το μήνα Σεπτέμβριο 2020 που αφορούν ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες. Η καταληκτική ημερομηνία πληρωμής είναι την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου 2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγιση μας

Για να δείτε την ανακοίνωση από τη Διοίκηση του e- ΕΦΚΑ πατήστε εδώ.