Εργατικά - ΑσφαλιστικάTexnologistiki | λογιστικο γραφειο

Από τον ΕΦΚΑ, εκδόθηκε η παρακάτω ανακοίνωση:

Αθήνα, 21 Ioυλίου 2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ e-ΕΦΚΑ

Ανάρτηση ΕΦΚΑ ειδοποιητηρια Ιουνίου 2022 Μη Μισθωτών

Αναρτήθηκαν στο διαδικτυακό τόπο του e-ΕΦΚΑ τα ενιαία ειδοποιητήρια των ασφαλιστικών εισφορών (κύριας, επικουρικής ασφάλισης και εφάπαξ παροχών) του μηνός Ιουνίου 2022 για ελεύθερους επαγγελματίες, αυτοτελώς απασχολούμενους και αγρότες με καταληκτική ημερομηνία εμπρόθεσμης πληρωμής την Παρασκευή 29.7.2022.

Υπενθυμίζεται ότι από 1ης/6/2022 έχει επέλθει μείωση στις εισφορές του κλάδου επικουρικής ασφάλισης για μισθωτούς και μη μισθωτούς ασφαλισμένους, ως εξής:

  • για Μισθωτούς (Παλαιούς και Νέους – ν.2084/1992) ιδιωτικού και δημόσιου τομέα (ΙΔΑΧ- ΙΔΟΧ) έχει μειωθεί στο 6% (από 6,50%), ενώ η εν λόγω μεταβολή αφορά και τους υπαγόμενους στην ασφάλιση του Τ.Ε.Κ.Α.
  • για Μη Μισθωτούς (Αυτοαπασχολούμενους, Ελεύθερους Επαγγελματίες & Αγρότες) έχουν μειωθεί και ισχύουν ανά ασφαλιστική κατηγορία τα ακόλουθα ποσά:

Ασφαλιστικές κατηγορίες Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης έως 31/5/2022 Ποσά εισφορών επικουρικής ασφάλισης από 1/6/2022
1η 42 39
2η 51 47
3η 61 56

Επισημαίνεται ότι τα ποσά ανά ασφαλιστική κατηγορία του ανωτέρω πίνακα, ισχύουν και για τους έμμισθους δικηγόρους και μισθωτούς μηχανικούς.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων