Αρθρογραφία Τεχνολογιστικής

Έχει πραγματοποιηθεί στην προσωποποιημένη πληροφόρηση στο Taxisnet , η ανάρτηση των ποσών προς συμψηφισμό, η οποία αφορά τους φορολογούμενους που κατέβαλαν εμπρόθεσμα το συνολικό ποσό του Φ.Π.Α. για τον μήνα Μάρτιο (για όσους τηρούν διπλογραφικά βιβλία) ή το Α’ τρίμηνο του τρέχοντος έτους (για όσους τηρούν απλογραφικά βιβλία).

Για να πραγματοποιηθεί ο συμψηφισμός με κάποια οφειλή, με την εμφάνιση του ως άνω ποσού στην προσωποποιημένη πληροφόρηση, ο φορολογούμενος θα πρέπει, μέσω σχετικού e-mail στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., να δηλώσει την πρόθεσή του για τον συγκεκριμένο συμψηφισμό. (Εγκύκλιος Ε.2056/2020).