Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικα γραφεια αθηνα κεντρο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Τροποποιείται η αρχική απόφαση περί αναστολής συμβάσεων εργασίας μηνός Φεβρουαρίου, προσθέτοντας νέα παραρτήματα με ΚΑΔ που μπορούν να ενταχθούν σε αυτή σύμφωνα με πληροφορίες από τις λογιστικές υπηρεσίες που παρέχει η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας από την ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. οικ. 9498/321, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 822/2-3-2021 με θέμα ”Τροποποίηση της υπ ́ αρ. οικ. 4374/131/30.1.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021» (Β ́ 345)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 822/2-3-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων