Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας από τις λογιστικες υπηρεσιες μας

Δημοσιεύθηκε η σχετική απόφαση που αφορά  την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας από την ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. οικ. 3208/108, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 234/ 25-1-2021 με θέμα ”Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Ιανουάριο.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β΄/ 25-1-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων