Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής για τον μήνα Μάρτιο 2021.

Οι επιχειρήσεις – εργοδότες που κάνουν χρήση της απόφασης,  για όσο χρονικό διάστημα οι συμβάσεις των εργαζομένων τους τελούν σε αναστολή, και σε κάθε περίπτωση μέχρι και την 31η Μαρτίου 2021, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις προσωπικού με καταγγελία σύμβασης εργασίας και σε περίπτωση πραγματοποίησής της, αυτή είναι άκυρη σύμφωνα με την ενημέρωση που έχουμε από μία από τις λογιστικες εταιρειες την ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση από την ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ – Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. οικ. 9500/322, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 821/2-3-2021 με θέμα ”Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Μάρτιο 2021”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β΄821/2-3-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων