Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικές υπηρεσίες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η ΚΥΑ (οικ. 48713/1232/2020) σχετικά με την αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο 2020.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την ΚΥΑ Αρ. οικ. 48713/1232/2020, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 5246/26-11-2020 με θέμα ”Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Νοέμβριο”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 5246 πατήστε εδώ.