Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστες αθηνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε η απόφαση για αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες του ιδιωτικού τομέα, των οποίων αναστέλλεται η λειτουργία με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται για τον μήνα Φεβρουάριο 2021.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. οικ. 4374/131, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 345/31-1-2020 με θέμα ”Αναστολή συμβάσεων εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις – εργοδότες του ιδιωτικού τομέα κατά τον μήνα Φεβρουάριο 2021.”

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 345/31-1-2020 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων