Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Το Υπουργείο Οικονομικών στις 27/3/2020, ανακοίνωσε με Δελτίο Τύπου ότι θα γίνουν ρυθμίσεις για το θέμα των μεταχρονολογημένων επιταγών, οι οποίες θα περιληφθούν σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

Βασικό στοιχείο των ρυθμίσεων είναι η αναστολή των επιταγών που αφορούν πληττόμενες επιχειρήσεις (περιλαμβανομένων και επιχειρήσεων που θα ενταχθούν στους πληττόμενους ΚΑΔ τον Απρίλιο), κατά 75 ημέρες.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Οικονομικών με Δελτίο Τύπου στις 27/3/2020, με θέμα «Αντιμετώπιση του ζητήματος των μεταχρονολογημένων επιταγών και διεύρυνση των μέτρων στήριξης και σε επιχειρήσεις που έχουν ΚΑΔ δευτερεύουσας δραστηριότητας και πλήττονται από την εξάπλωση του κορονοϊού».

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου τις 27/3/2020, πατήστε εδώ.