Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικα – Ο λόγος μας

Προβλέπετε η αναστολή λήψης αναγκαστικών μέτρων μέχρι και 31/08/2020, για την είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών προς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, ενώ διατηρούνται οι κατασχέσεις και υποθήκες που έχουν επιβληθεί, για συγκεκριμένες επιχειρήσεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση των Υπ. Οικονομικών και Εργασίας, με αριθμό Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/2020, με θέμα “Τροποποίηση της αριθ. Δ.15/Δ’/οικ. 13226/325/26-3-2020 (Β’ 1044) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων”.

Για να δείτε την απόφαση Δ.15/Δ’/οικ.13937/337/2020, πατήστε εδώ.