Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικά γραφεία Αθήνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση (Α.1088/2021) η οποία καθορίζει τους ΚΑΔ για την αναστολή από 1/4/2021 και μέχρι την 30/4/2021, σε προθεσμίες λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από τις καταγεγραμμένες επιχειρήσεις, αξιόγραφων, κατά τριάντα ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγραφου.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Α.1088, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1587/19-4-2021 με θέμα ” Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α’ της παρ. 1 του άρθρου 78 τουν. 4790/2021 «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την προστασία της δημόσιας υγείας από τις συνεχιζόμενες συνέπειες της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, την ανάπτυξη, την κοινωνική προστασία και την επαναλειτουργία των δικαστηρίων και άλλα ζητήματα» (Α’ 48)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1587/19-4-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων