Φορολογικά - ΛοιπάΤεχνολογιστική | λογιστικο φοροτεχνικο γραφειο

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση Α.1115 με την οποία καθορίζονται οι ΚΑΔ για την αναστολή Μαΐου 2021, των προθεσμιών λήξης, εμφάνισης και πληρωμής, οφειλόμενων από τις σχετικές  επιχειρήσεις, αξιόγραφων, κατά εξήντα ημέρες από την αναγραφόμενη ημερομηνία επί εκάστου αξιόγραφου. Από πληροφορίες που έχουμε από τις λογιστικές υπηρεσίες που προσφέρει η ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ.

Μια πιο αναλυτική – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ– Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. A. 1115, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 2196/26-5-2021 με θέμα ”Καθορισμός των Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) των επιχειρήσεων για την εφαρμογή της περ. α ́ της παρ. 1 του άρθρου 270 του ν. 4798/2021 «Κώδικας δικαστικών υπαλλήλων και λοιπές επείγουσες διατάξεις» (Α ́ 68)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2196/26-5-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων