Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας  

Προβλέπεται η αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ. για τους οφειλέτες / εργοδότες, που ασφαλίζουν προσωπικό μέσω Α.Π.Δ. χωρίς να καταβάλουν τις τρέχουσες μηνιαίες ασφαλιστικές εισφορές αυξάνοντας το ποσό της οφειλής τους.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιος ΕΦΚΑ 1/2020, της 23/1/2020, με θέμα «Αναστολή χρήσης των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του Ε.Φ.Κ.Α. για την υποβολή Α.Π.Δ.»

Για να δείτε την εγκύκλιο 1/2020 του ΕΦΚΑ, πατήστε εδώ .