Επιδοτούμενα Προγράμματα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Στις 22/7/2020, ξεκίνησαν οι αιτήσεις επιχειρήσεων για δύο προγράμματα απασχόλησης του ΟΑΕΔ, με συνολικά 11.500 νέες θέσεις εργασίας και επιδότηση 75% του μισθολογικού και μη μισθολογικού κόστους.

Συγκεκριμένα ανοίγει : α) το νέο Πρόγραμμα Πτυχιούχων Ανέργων 22-29 ετών αφορά σε 3.500 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, διάρκειας 10 μηνών και β) το βελτιωμένο και ενισχυμένο Πρόγραμμα Απασχόλησης Ανέργων 18-29 ετών, οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας, αφορά σε 8.000 νέες θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από το Δελτίο Τύπου του Υ. Εργασίας, της 22/7/2020, με θέμα “Ανοίγουν οι αιτήσεις για 2 προγράμματα επιδότησης της εργασίας του ΟΑΕΔ – 11.500 νέες θέσεις για άνεργους νέους έως 29 ετών με επιχορήγηση 75%”.

Για να δείτε το Δελτίο Τύπου, πατήστε εδώ.