Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογιστικες φοροτεχνικες υπηρεσιες

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Σύμφωνα με την απόφαση ΓΔΟΥ 134/16-6-2020 , ορίζεται αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, ελ. επαγγελματιών και αυτοαπασχολούμενων, λόγω της εμφάνισης του κορωνοϊού, για τον μήνα Μάιο 2020.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. ΓΔΟΥ 134 της 16/6/2020, η οποία δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2377/2020, με θέμα “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, για τον μήνα Μάιο 2020”.

Για να δείτε την απόφαση ΓΔΟΥ 134/2020, πατήστε εδώ.