Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Οι επιχειρήσεις που έχουν πληγεί οικονομικά, λόγω της εμφάνισης και διασποράς του Κορωνοϊού, δικαιούνται αποζημίωση ειδικού σκοπού, ύψους 800,00 ευρώ, που αντιστοιχεί στο χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, από την 17η Μαρτίου 2020 έως και την 30η Απριλίου 2020.

Η χορήγηση της αποζημίωσης, γίνεται μέσω αίτησης, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέχρι και την 24η Απριλίου 2020, στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myBusinessSupport».

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση με αριθμ. 39162 ΕΞ2020 της 15-4-2020, με θέμα “Αποζημίωση ειδικού σκοπού για την ενίσχυση επιχειρήσεων, λόγω της εμφάνισης και διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19”.

Για να δείτε την απόφαση 39162/2020, πατήστε εδώ