Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Συγκεκριμένα μοντέλα, Ταμειακών Μηχανών που έχουν λάβει άδεια καταλληλότητας σύμφωνα με τις Τεχνικές Προδιαγραφές της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1135/2005 (159Β΄) ή της Α.Υ.Ο.Ο. ΠΟΛ.1234/09-10-2002 (136Β΄), θα πρέπει υποχρεωτικά μέχρι 31/5/2020, να έχουν αποσυρθεί.

Για να δείτε τα μοντέλα ταμειακών μηχανών που πρέπει να έχουν αποσυρθεί, πατήστε εδώ.