Εργατικά - Ασφαλιστικά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε η σχετική Κυβερνητική απόφαση.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 14453, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 895/ 6-3-2021 με θέμα ‘‘Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.13805/3.3.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από την Πέμπτη,4 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και την Τρίτη, 16 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00» (Β’ 843)”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 895/ 6-3-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων