Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η απόφαση με τα μέτρα που ισχύουν από Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00.

Μια πιο αναλυτική – Προσέγγιση μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 18877, όπως αυτή δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β’ 1194/27-3-2021 με θέμα ‘‘Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 29 Μαρτίου 2021 και ώρα 6:00 έως και τη Δευτέρα, 5 Απριλίου 2021 και ώρα 6:00”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 1194/27-3-2021 πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων