Ε.Λ.Π. - Κ.Φ.Α.Σ. - Κ.Β.Σ.

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Από 1/1/2023, θα πρέπει υποχρεωτικά οι Ταμειακές Μηχανές ή οι Μηχανισμοί Σήμανσης να συνδεθούν με τα POS.

ΜΙΑ ΠΙΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ – ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΘΗΝΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ–Γ. Αλεξίου Μ. ΕΠΕ

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με Α.1098/2022 της ΑΑΔΕ, με θέμα “Καθορισμός τεχνικών προδιαγραφών (πρωτόκολλο επικοινωνίας) και λοιπές λειτουργίες, για την διασύνδεση μεταξύ Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών και EFT/POS τερματικών. Υλοποίηση επί της αρχής «είσπραξη μέσω κάρτας -υποχρεωτική έκδοση απόδειξης από Φ.Η.Μ.»”.

Για να δείτε την Απόφαση Α.1098/2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων