Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | Τεχνολογιστική Μον ΕΠΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο e-ΕΦΚΑ το σχετικό έγγραφο, το οποίο αφορά τις προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται εκ μέρους του εργοδότη, προκειμένου να μην υπάρχει υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών επί των διατακτικών σίτισης.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Εγκύκλιο 22, η οποία δημοσιεύθηκε στις 9/3/2023, με Αρ. Πρωτ.: 115322/09-03-23 και θέμα «Ασφαλιστικές εισφορές επί των διατακτικών σίτισης – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 145 του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου».

Για να δείτε την Εγκύκλιο 22, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων