Εργατικά - Ασφαλιστικάτεχνολογιστική, λογιστικό γραφείο Αθήνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ η απόφαση σχετικά με τον καθορισμό κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας, ο οποίος ισχύει από 1/5/2022.

Σύμφωνα με την απόφαση ισχύουν τα ως εξής: α) Για τους υπαλλήλους ο κατώτατος μισθός ορίζεται στα επτακόσια δεκατρία ευρώ (713,00 €).

β) Για τους εργατοτεχνίτες το κατώτατο ημερομίσθιο ορίζεται στα τριάντα ένα ευρώ και ογδόντα-πέντε λεπτά (31,85 €).

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Απόφαση με αριθμ. 38866/21.4.2022, όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 2030/21-4-2022, με θέμα “Καθορισμός κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου για τους υπαλλήλους και τους εργατοτεχνίτες όλης της χώρας”.

Για να δείτε το ΦΕΚ Β’ 2030/2022, πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων