Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | ΕΡΓΑΝΗ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Αναρτήθηκε στο forma.gov.gr το έντυπο «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου με Εργόσημο»

Για να δείτε την «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου με Εργόσημο» σε μορφή PDF πατήστε εδώ.

Για να δείτε την «Βεβαίωση Κυκλοφορίας Εργαζομένου με Εργόσημο» σε μορφή DOC πατήστε εδώ.

Λογιστικά Φοροτεχνικά Επιχειρήσεων