Αρθρογραφία Τεχνολογιστικήςλογιστικο γραφειο | ιδρυση αε

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ- ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ – ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Από σήμερα 8/4/2021  μπορούν να εκδίδονται οι βεβαιώσεις κίνησης (εργαζομένων, ελευθέρων επαγγελματιών, αυτοαπασχολούμενων, επιτηδευματιών, μελών οργάνων διοίκησης)  για την εκτέλεση εργασίας, οι οποίες μπορούν να φέρουν ισχύ για διάστημα έως δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.

Κάθε βεβαίωση κίνησης που θα εκδίδεται από σήμερα έως 30/4/2021, θα έχει ισχύ 14 ημερών και όχι επιπλέον της 30/4/2021.

Ευνόητο είναι  ότι δεν χορηγείται βεβαίωση κίνησης σε όσους εργαζόμενους βρίσκονται σε:

– καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας,

– τηλεργασία

-νόμιμη άδεια.

Οι επιχειρήσεις που τους έχει επιβληθεί το κλείσιμο βάσει ΚΑΔ, έχουν την δυνατότητα να δίνουν τις βεβαιώσεις κίνησης  μόνο στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε επιτρεπόμενες δραστηριότητές της επιχείρησης.