Φορολογικά - Λοιπά

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Η απόφαση 39683/2020 του Υπ. Ανάπτυξης, εξειδικεύει τις κυρώσεις, τα είδη, τους υπόχρεους για την καταχώρησης υποβολής δήλωσης αποθεμάτων προϊόντων ατομικής προστασίας, προσωπικής υγιεινής και τεστ για την ανίχνευση του κορωνοϊού COVID-19, αλλά επιπλέον και τα αποθέματα σε κρέας αιγοπροβάτων και σε αυγά.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την απόφαση του Υπ. Ανάπτυξης, με αριθμ. 39683/16.4.2020, με θέμα “Δήλωση αποθεμάτων υγειονομικού υλικού και τροφίμων”.

Για να δείτε την απόφαση 39683/2020, πατήστε εδώ.