Εργατικά - Ασφαλιστικάλογιστικο γραφειο | λογιστικα γραφεια αθηνα

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η Κ.Υ.Α. που αναμενόταν σχετικά με τον προσδιορισμό της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας.

Επίσης, με την ίδια απόφαση, παρατείνεται η προθεσμία υποβολής της Α.Π.Δ. μισθολογικής περιόδου μηνός Μαρτίου 2020, (και των συμπληρωματικών Α.Π.Δ. της ίδιας περιόδου), έως τις 15/05/2020 και αφορά αποκλειστικά και μόνο επιχειρήσεις που είτε έχει ανασταλεί η λειτουργία τους με εντολή δημόσιας αρχής, είτε πλήττονται σημαντικά.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουν από την Κ.Υ.Α. με αριθμ. οικ. ΓΔ2/16764/106/12.5.2020, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β’ 1805, με θέμα “Προσδιορισμός της διαδικασίας για την κάλυψη των ασφαλιστικών εισφορών λόγω αναστολής συμβάσεων εργασίας”.

Για να δείτε το ΦΕΚ 1805/2020, πατήστε εδώ.