Φορολογικά - Λοιπάλογιστικο γραφειο | λογστική υποστήριξη ΙΚΕ-τήρηση βιβλίων ΙΚΕ

Συνοπτικά – Ο λόγος μας

Δημοσιεύθηκε η απόφαση με την οποία διευρύνονται τα επαγγέλματα που πλήττονται σημαντικά από τα μέτρα αντιμετώπισης του κορωνοϊού. Η απόφαση αφορά ειδικές κατηγορίες εργαζομένων οι οποίοι είτε εργάζονται σε πολλαπλούς εργοδότες, είτε λόγω της φύσεως του επαγγέλματος, ασφαλίζονται με ειδικές διατάξεις.

Μια πιο αναλυτική – προσέγγισή μας

Τα ως άνω προκύπτουνα από την απόφαση οικ.16073/287/22-4-2020, του Υπ. Εργασίας, με θέμα “Μέτρα στήριξης εργαζομένων ειδικών κατηγοριών, οι οποίοι πλήττονται σημαντικά λόγω των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης κορωνοϊού COVID -19”.

Για να δείτε την απόφαση οικ.16073/287, πατήστε εδώ.